El Centre ofereix els següents serveis:

 • Guarderia a partir de 4 mesos ( 5 aules amb webcam )
 • Classes d'anglès, francès i informàtica (@ Kids) a partir de P1
 • Tallers de creativitat ( música, pintura, manualitats, etc.)
 • Psicomotricitat ( la guarderia disposa d'una aula destinada a aquesta activitat amb personal qualificat)
 • Master classes ( amb professionals del ram de l'educació com a psicòlegs, pintors, músics, artterapeutes, etc.)
 • Servei de Menjador
 • Escola de Pares i Mares ( Xerrades, Tallers, atenció multidisciplinària )
 • Borsa de Cangurs
 • Servei de Psicologia ( Intervenció terapèutica familiar o individual)
 • Possibilitat d'interacció amb el professorat via Internet
 • Servei de Web Cam
 • Classes de música en anglès a partir de P2, menuts mini musiciens

 

Menut Net (Servei de Web Cam)

El Centre ofereix un servei de WebCam en totes les seves aules i als tres patis ( 8 càmeres en total). Tots els pares i mares de Els Menuts de la Pineda adquireixen un codi d'usuari i una contrasenya individual i intransferible per a cada nen que es renova tots els anys amb l'entrada del nou curs escolar i que els permet accedir a les càmeres via Internet a través de Babynet, i gaudir de les activitats que realitzen els nens en temps real. 

 

 

Servei de Biometria

Accés amb imprenta digital. Identificació i control automátic de totes les entrades al centre a través de las imprentes digitals.

Agenda Electrònica KinderTIC

La plataforma KinderTIC promou i afavoreix una comunicació ràpida, oberta i recíproca entre el centre educatiu i les famílies a través de missatges directes, missatges interns, circulars digitals, e-mails i avisos. D’aquesta manera, ambdues parts poden implicar-se plenament i paral·lelament en la tasca educativa de cada infant per a aconseguir una acció educativa harmònica (que parteixi d’uns mateixos ideals i valors i lluiti per assolir uns objectius coherents i comuns)

Horaris

La Guarderia està oberta tot l'any, de dilluns a divendres de 07.00h a 18.00h.

ENTRADA:  9.00h a 9.30h
SORTIDA:    12.00h, 15.00h i de 16:30h a 17.00h

Llista de preus

Escolaritat   390€
( amb sortida a les 12h, 15h, 17h )
Menjador     150€
Matrícula      290€
Permanències de 8 a 9 i de 17 a 18h a part.

Imprescindible per a la inscripció una adreça mail.

 

Centre autoritzat per la Generalitat  -  Codi de centre 08071640