Centre autoritzat per la Generalitat  -  Codi de centre 08071640