En Els Menuts de la Pineda basem el nostre mètode educatiu en el desenvolupament amònic dels infants.

Treballem sobre tres eixos bàsics:

1/ Psicomotricitat:
Observem per una banda la psicomotricitat ( moviment o respostes motores com a expressió de la maduresa psíquica), sent aquesta el fil conductor per al estudi del desenvolupament dels nostres Menuts. Aquest desenvolupament té la seva màxima importància en la infància quan es construeixen les bases maduratives que en un futur, conjuntament amb les seves experiències vitals, hauran de definir la identitat dels nens.

Dur a terme un programa psicomotriu adequat repercuteix positivament en la maduració individual i activa les altres àrees del desenvolupament global (motricitat, llenguatge, esquemes de control i coneixement, així com adaptació social i emocional).
 

2/ Aprenentatges significatius:
El nostre mètode educatiu diferencia clarament el desenvolupament maduratiu del nen dels aprenentatges. Pretenem que els aprenentatges siguin amònics respecte al nivell maduratiu dels infants.

Basem el nostre mètode educatiu en els aprenentatges significatius, aquells que guarden relació amb el nivell real de desenvolupament del menut. Proporcionem espais als infants per a la vivència de experiències de base lúdica ( el joc en aquestes edats és la base de l'aprenentatge) i motivant que els permeti connectar amb els seus desitjos i inquietuds. Als Menuts de la Pineda som de la opinió que ensenyar per ensenyar és equivalent a emmagatzemar dates i ja està. Si el que sé no té relació amb el que sóc, no té sentit per a mi el que he après.

Durant la seva estada a la llar presentem als infants un treball coherent i progressiu tenint en compte el nivell maduratiu de cada nen/a.
La Nostra tasca, entre d'altres, és ajustar els programes a unes propostes de joc coherent, estimulant i atractiu, sempre a través de l'experimentació i en contacte directe amb la natura. En els aprenentatges per descoberta els nens aprenen sense adonar-se'n, mitjançant el joc, l'experimentació i la creativitat.

3/ Adaptació personal/ sociabilitat:
Observem el desenvolupament i les necessitats personals dels infants junta amb l'equip de educadores, a través del seguiment maduratiu i psicològic dels infants. maduratiu I psicològic dels infants.

Objectius:

  • Estimular el desenvolupament de les capacitats intel•lectuals, motrius, socials i emocionals dels infants sota el concepte d'harmonia.
  • Potenciar la creativitat, L interès i la curiositat pel descobriment.
  • Garantir la seva seguretat i cobrir les seves necessitats fisiològiques i psicològiques.
  • Transmetre, mitjançant les activitats diàries, unes pautes i rutines clares dirigides a aconseguir uns hàbits i una seguretat que facilitin l'adquisició de nous aprenentatges i que permetin poc a poc l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal com: menjar, higiene, ordre...
  • Potenciar la convivència entre els nens/es i educadores així com la convivència entre les distintes famílies amb l'objectiu d'afavorir la igualtat entre persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques i psíquiques.
  • Educar en l'amor i el respecte posant per davant l'exemple a d'altres eines educatives.

Centre autoritzat per la Generalitat  -  Codi de centre 08071640