El nostre objectiu primordial en Els Menuts de la Pineda és aconseguir el benestar i la felicitat dels nostres Menuts així com la tranquil•litat de les seves famílies de saber que han escollit el millor centre d'educació infantil per l'atenció i educació dels seus fills. Amb elles treballem per que la estada dels seus fills a la llar sigui el més adequada a les seves necessitats i coherent amb el seu entorn més proper, la família.
Des de Els Menuts de la Pineda tenim molt present la individualitat de l'infant i el seu desenvolupament maduratiu. Sempre amb la col.laboració dels pares i mares pretenem conèixer al màxim a cada menut per tal de oferir-li la educació i el tracte que més s'adapti a les seves característiques personals.

Per això creiem en la importància d'una comunicació fluïda entre famílies i escola ja sigui de manera presencial o via e-mail. Cada nen/a és un individu únic que es desenvolupa en unes circumstàncies determinades i que poden ser similars o no a les dels altres companys; situació familiar, llengua materna i paterna, hàbits, costums, etc...
En Els Menuts de la Pineda volem que el nen/a se adapti de la manera més còmoda a nosaltres però també volem ser nosaltres els qui ens adaptem al nen/a. És per això que les adaptacions les fem juntament amb les famílies en el mateix centre.

En Els Menuts de la Pineda conviuen diàriament més de 14 nacionalitats i comunitats autònomes diferents. És per això que volem promoure la integració, la convivència i el respecte per les diferents cultures.
Treballem sobre tres eixos bàsics que guiaran el nostre procés educatiu i lúdic, en l'educació en i per: La Diversitat, La Pau i la Sostenibilitat, consciències que volem transmetre als nens/as del nostre Centre i als seus Pares i Mares. És per això que hem escollit un espai envoltat de naturalesa, on els nens/as podran treballar de manera integral la part afectiva i acadèmica, adequada a l'edat dels petits i a les seves necessitats, en plena naturalesa, acompanyant en l'amor al mitjà i descobrint com servir-nos d'est sense destruir-ho, amb criteris de resolució de conflictes i mediació.

Centre autoritzat per la Generalitat  -  Codi de centre 08071640